Yayınlarımız

Pandemi Sebebiyle Görevlendirilen Hekimlerin Poliçe Koruma ve Limitine İlişkin Tebliğin Malpraktis Davalarına Etkisi ve Eleştirilerimiz

Covid-19 Dönemi Diş Klinikleri Çalışanı Aydınlatma ve Onam Belgesi

Hekimler Malpraktis İddiasında Hangi Sigorta Şirketine, Nasıl İhbarda Bulunmalı?

Covid-19 Hastaları Özel Sağlık Kuruluşlarından Faydalanabilir mi?

4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması Kanunu’na İlişkin Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

İşyeri Kiralarının 30 Haziran 2020’ye Kadar Ödenememesinin Tahliye Sebebi Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Düzenleme

Mücbir Sebep Halinde İşçi ve İşverenin Hakları

Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenleme

AYM ve AİHM Kapsamında Zorunlu Aşı Uygulamasının Değerlendirilmesi

Diş Hekimlerinin Güncel Tabela Sorunları

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Uyarınca Çocukların Sağlık Verilerine Erişim

Malpraktise İlişkin Tazminat Ve Ceza Davaları Sigorta Güvencesi Olmayan Ebe Ve Hemşireleri Nasıl Etkiler?

Malpraktis Sebebiyle Açılan Taksirle Yaralama Suçunda Ceza Zamanaşımı Ve Hukuk Davasındaki Zamanaşımına Etkisi

Sağlık Personelinin Kişisel Sağlık Verilerine Erişimi

Malpraktis Davalarının En Çok Açıldığı Uzmanlık Alanları

Enjeksiyon Uygulamalarında Yazılı Onam

Anesteziyolojide En Çok Karşılaşılan Dava Nedenleri

Enjeksiyon Uygulamaları Sonrası Oluşan Zararlarda “Aydınlatılmış Onamın” Yeri

Uçakta Doktor Var mı Anonsuna Cevap Vermemek Nasıl Bir Hukuki Yaptırım Doğurur?

Hekim Aleyhine Açılan Malpraktis Davaları Ve Özel Hastanelerin Yükümlülükleri

Serabral Palsi Vakaları ve Hipoksik Doğum Sebebiyle Açılan Malpraktis Davaları

Down Sendromu Sebebiyle Açılan Kadın Doğumda Malpraktis Davaları

Gebelik Takibinde Hata İddiası İle Kadın Doğum Uzmanlarına Açılan Malpraktis Davaları

Sağlık Hukukunda Asistan ve Uzman Hekimler Arasındaki Sorumluluk Paylaşımı

Ambulansla Hasta Naklinde Hata İddiasında Malpraktis Davası

Ambulansla Sevkte Hata Nedeniyle Ödenen Tazminatın Doktora Rücü Edilmesi

Sağlık Hukukunda Tıbbi Kayıtların Arşivlenmesi Sorunu ve Hastanelerin Yükümlülüğü

Tıbbi Malpraktis Davalarında Tazminatın İrat Şeklinde Ödenmesi

Serebral Palsili Bebek Doğumu, Kadın Doğumda İcap Nöbeti, Danıştay’ın Bakış Açısı

Sağlık Hukukunda Hastanelerin Organizasyon Sorumluluğu Ve Malpraktis Davalarında Kusur Paylaşımı

Ameliyatta Yabancı Cisim Unutulması, Malpraktis Davasında Hastane Ve Ameliyat Ekibinin Sorumluluğu

Septoplasti Operasyonunda Hata İddiası İle Açılan Tıbbi Malpraktis Davasında Karar İncelemesi

Sağlık Bakanlığı Tarafında Ödenen Tazminatın Birden Fazla Hekime Rücü Edilmesi

Tedavide Hastanın Yükümlüklerini İhlali ve Malpraktis Davasında Hekim Savunmasına Etkisi

Gebelikte Anomali Tespit Edilememesi Nedeniyle Hekimlere Açılan Tazminat Davaları

Malpraktis Davalarında Doktor Savunması

Türkiye Klinikleri TV’de Sunduğumuz Doktor Savunma Programı

Tedavi Sürecinde Hastanın Yükümlülükleri – Kesinleşmiş Yargı Kararı

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu İle Gelen Değişiklikler

Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Hekimlere Yönelik Tazminat Davası Sorunu

Aydınlatılmış Ve Bilgilendirilmiş Onam Kavramı

Kamu Hastanesinde Çalışan Hekime Doğrudan Dava Açılamaz Emsal Yargı Kararları

İdareye Karşı Açılan Tazminat Davasında Hekim Müdahil Olmalı mıdır?

Hekim Hakları

İdare Tazminat Kararlarının Tümünü Hekime Rücu Etmeli Mi?