Yayınlarımız

12. Program: Hekim ve Malpraktiste Farkındalık

11. Program: Doğum Sırasında Bebeğin Oksijensiz Kaldığını Gösteren Veriler Nelerdir?

Sağlık Hukukunda Vaka Sunumu: Down Sendromunun Teşhis Edilmemesi İddiası İle Açılan Tazminat Davasında Tıbbi Bilirkişilerin Görüş Farklılıkları ve Sonuçları

10. Program: Jinekologların Hukuksal Sorunları

9. Program: Asistan ve Uzman Hekimler Arasındaki Sorumluluk Paylaşımı (9-15 Temmuz)

8. Program: Ambulansla Hasta Nakli Sırasında Yaşanan Sorunlar II (2-8 Temmuz 2018)

7. Program: Ambulansla Hasta Nakli Sırasında Yaşanan Sorunlar (18-24 Haziran 2018)

6. Program: Tıbbi Kayıtların Arşivlenmesi Sorunu ve Hastanelerin Yükümlülüğü (11-17 Haziran 2018)

Tıbbi Malpraktis Davalarında Tazminatın İrat Şeklinde Ödenmesi

Serebral Palsili Bebek Doğumunda Danıştay’ın Yanıtlanmasını İstediği Sorular

Sağlık Hizmetinin Olumsuz Sonuçlarından Sadece Hekim Mi Sorumludur?

5. Program: Ameliyatta Cisim Unutulması (23-29 Nisan 2018)

4. Program: Gelecek Program: Septoplastı Operasyonu Komplikasyonları – Kulak Burun Boğaz Uzmanı Mı? Plastik Cerrahi Uzmanı Mı? (16-22 Nisan 2018)

3. Program: Tazminatın Doktora Rücu Edilmesi (9-15 Nisan 2018)

2. Program: Tedavide Hastanın Yükümlükleri (2 – 8 Nisan 2018)

1. Program: Gebelikte Anomali Tespiti (26 Mart – 1 Nisan 2018)

“Doktor Savunma” Programında Yayınlanan Konular Tanışma Programı: Malpraktiste “Doktor Savunma” (19– 25 Mart 2018)

Türkiye Klinikleri – Doktor Savunma Programımız (Tanıtım)

Tedavinin Başarılı Olması İçin Hastaya Düşen Yükümlülükler “Kesinleşmiş Yargı Kararı İncelemesi

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu İle Gelen Değişiklikler

Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Hekimlere Yönelik Tazminat Davası Sorunu

Aydınlatılmış Ve Bilgilendirilmiş Onam Kavramı

Kamu Hastanesinde Çalışan Hekime Doğrudan Dava Açılamaz Emsal Yargı Kararları

İdareye Karşı Açılan Tazminat Davasında Hekim Müdahil Olmalı mıdır?

Hekim Hakları

İdare Tazminat Kararlarının Tümünü Hekime Rücu Etmeli Mi?