Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin XI. Ulusal Kongresinde “Kadın Doğum Alanında 414 Malpraktis Davası: Nedenleri ve Bilirkişiliğin Rolü” başlıklı sözel bildiri sunduk. Son derece başarılı ve yoğun katılımlı geçen kongre organizasyonundan dolayı dernek yönetimini kutlarız.