Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi – 16.12.2018

TJOD Ankara Şubesi’nin 16 Aralık 2018 tarihinde Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen Pazar toplantısına katıldık.

Obstetrik Kanama olgularında hukuki sorunlar, malpraktis davalarında kadın doğumun yeri, obstetrik kanama sebebiyle açılan davalar, emsal vaka değerlendirmeleri, kamu ve özel hastanede çalışan hekimler açısından savunma stratejilerinin ayrı ayrı değerlendirildiği toplantıda mesleki sorumluluk poliçelerinde doktorların dikkat etmesi gereken noktalar da aktarıldı. İlgi ve aktif katılımın son derece yüksek olduğu toplantıda ambulansla hasta nakli, acil müdahalelerde hekimin sorumluluğu, rücu davalarında hekim savunması, yabancı hastaların aydınlatılması sorunları, hasta kayıtlarının saklanmasındaki güçlükler konuları tartışıldı. Başarılı organizasyonu için Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı Sn. Yaprak Üstün’ü kutlarız.