Ayşe Acar Yücel

Ayşe Acar Yücel

EPOSTA

acar@hanyaloglu-acar.av.tr

OFİS

+90 212 278 25 51

Ayşe Acar Yücel, Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu’nun kurucu ve yönetici ortağıdır. 25 yılı aşkın süredir, Sigorta ve Sağlık Hukuku başta olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Tıbbi malpraktis konusunda sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarına danışmanlık, sulh sürecinin yönetilmesi, Hekim ve Sağlık kuruluşlarının savunmasının üstlenilmesi, idarenin hekimlere karşı açmış olduğu rücu davalarının yürütülmesi, 

Sağlık kuruluşlarına ve hekimlere Tıbbi Malpraktisin hukuki boyutu, Sigorta poliçelerinin kullanımı ve tazminat ve ceza davalarından korunmak için alınacak önlemler ile yılların birikimi databank sayesinde emsal kararlarla sonuçların öngörülebilmesi konusunda eğitim,

Sigorta Şirketlerinin poliçeden kaynaklı aleyhe-rücu davalarının yürütülmesi ve organizasyonu, risk analizlerinin yapılması, muallaklarının belirlenmesi sulh süreçlerinin yürütülmesi, 

İdare Hukukundan kaynaklı davaların ve İdare tarafından Hekimler aleyhine açılan Rücu davalarının yürütülmesi ve organizasyonu görevini üstlenmiştir.

Dinamik bir kadrodan oluşan Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosunda proaktif yaklaşımı ilke edinmiş uzman hukukçuların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.