Malpraktis Davalarının En Çok Açıldığı Uzmanlık Alanları

Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu Yönetici Avukatları Ayşe Acar Yücel ve Ayşe Gül Hanyaloğlu moderatörlüğünde Türkiye Klinikleri TV’de gerçekleşen “Doktor Savunma” programında malpraktis davalarının en çok açıldığı uzmanlık alanları ve kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin rücu davaları konuları konuşuldu. İzlemek için http://www.turkiyeklinikleri.tv