İzmir Tepecik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi – 16.01.2019

İzmir Tepecik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde 16.01.2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz eğitim programımıza, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yanında anesteziyoloji ve pediatri uzmanı ve asistanlarının aktif katılımı vardı. Malpraktis davalarında kadın doğum uzmanlık alanının yeri, kamu hastanesinde çalışan hekimlerin hukuksal sorunları, yabancı hastaların aydınlatılmasındaki güçlükler, idarenin rücusunda hekim savunması, mesleki sorumluluk poliçelerinde doktorların dikkat etmesi gereken noktalar sorular ile tartışıldı. Başarılı organizasyonu ve davetleri için Hastane Yönetimi’ne ve Eğitim Birimine teşekkür ederiz.