İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 15.03.2018

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz “Malpraktisin Önlenmesinde Farkındalığın Rolü ve Zorunlu Hekim Sigortalarının Kullanımı” eğitimi hekim ve sağlık çalışanlarının katılımı ile oldukça etkin ve verimli geçti. Eğitimimize katılan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.