İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi / 15.11.2017

“Malpraktisin Önlenmesi ve Farkındalık“ konulu eğitimimizi 15 Kasım’da Zeynep Kamil Hastanesi’nde gerçekleştirdik. Katılan hekim ve hastane yöneticilerine teşekkür ederiz.