Hekim Hakları

 

Hekim Hakları

·       Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı.

  • Hekim, bireysel ve hukuksal kişiliğinin korunmasını talep etme hakkına sahiptir.
  • Hekimlik hizmeti evrenseldir. Kamu veya özel hizmet olarak ayrı değerlendirilemez. Hekim, evrensel olan sağlık hizmetini yürütürken kamu-özel ayrımı yapılmadan, eşit şekilde değerlendirilme hakkına sahiptir.

·       Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma

  • Hekim, hastaya yararlı olma adına özgürlük ve onurundan vazgeçemez. Hekim, özgürlük ve onurunu koruma hakkına sahiptir.

·       Hekimin sağlığını koruma hakkı.

  • Hekim, doğal yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan beslenme, dinlenme, haberleşme gibi ihtiyaçlarını karşılama hakkına sahiptir.
  • Hekim, hastası için kendi yaşamını ve güvenliğini tehlikeye atmama hakkına sahiptir.
  • Hekimin istirahat etmeksizin çalışması beklenemez.
  • Hekim, insani sınırlardaki çalışma saatleri içerisinde sağlıklı bir şekilde hizmet verme hakkına sahiptir.

·       Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı.

  • Hekim, emekliliğinde temel ihtiyaçlarını karşılayacak yasal ve ekonomik güvenceye kavuşma hakkına sahiptir.
  • Hekim, hastaya sarf ettiği emeğin karşılığını alma hakkına sahiptir.
  • Hekim, mesleğini hakkıyla yerine getirebilmesi için maddi kaygılardan soyutlanmış biçimde hizmet verme ve karşılığında yeterli ücret alma hakkına sahiptir.

·       Hekimin hastayı reddetme hakkı

  • Acil durumlar haricinde, hekim-hasta arasındaki güven ilişkisi zedelendiğinde hekim hastayı reddetme hakkına sahiptir.
  • Evrensel etik ilkeler çerçevesinde acil olan hastayı kabul edip değerlendirme durumunda olan hekim, hastanın “acil” olup olmadığına karar verme hakkına sahiptir.
  • Hekim, hastanın hekime daha fazla yükümlülük getiren taleplerini, doğrudan aydınlatma görevini yaparak ve hastanın bu talebini gerekçe göstererek reddetme hakkına sahiptir.

·       Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı.

  • Hekim, sağlık hizmeti verdiği kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda yönetim faaliyetlerine katılmak, yönetim kararlarından haberdar olmak ve gerekirse kararlara şerh koyma hakkına sahiptir.
  • Hekim, hekimlik onurunu zedeleyecek şekilde olmamak kaydıyla yayın ya da propaganda yapma hakkına sahiptir.

·       Hekimin danışma hakkı.

  • Hekim, uzmanlık alanına giren ve girmeyen hususlarda hastanın yararına olmak üzere bilimsel bilgi ve bulgu elde etmek, elde ettiği bulguları değerlendirmek amacı ile konsültasyon isteme hakkına sahiptir.

·       İyileşme garantisi vermeme hakkı

  • Hekim hasta ve hasta yakınlarına iyileşme garantisi vermeme hakkına sahiptir.
  • Hastanın hekimiyle paylaşmadığı bilgilerden doğan sonuçlardan hekim sorumlu tutulamaz.

·       Yeterli zaman ayırma hakkı

  • Hekim, hasta haklarını gözetmek, özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmek, olası mesleki hata riskini en aza indirmek amacı ile her hastasına en az on beş dakika ayırma hakkına sahiptir. Bu süre idari kararlarla azaltılmamalıdır.

·       Hastayı aleyhine tanıklıktan çekilme hakkı.

  • Hekim, şahitlik yapma ve şahitlikten çekilme hakkına sahiptir.

·       Tedavi yöntemini seçme hakkı.

  • Hekim, uygun görmediği tedaviyi uygulamama hakkına sahiptir.
  • Hekim, tıbbi görüşlerini her zaman ve her yerde söyleme hakkına sahiptir.
  • Hekim, teşhis ve tedaviye ilişkin her türlü soruyu hastasına sorma hakkına sahiptir.
  • Hekim, hastayı yatırma ve taburcu etme kararını verme hakkına sahiptir.
  • Hekimlik sanatının nasıl uygulanacağı idari otoriteler tarafından belirlenemez.
 • Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı.
 • Hekim, akademik olarak kendini geliştirme hakkına sahiptir.
  • Hekim, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere takip etme hakkına sahiptir.
 • Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı.
  • Hekim, görevini bilimin, tıp etiğinin ve hukukun çizdiği sınırlar içerisinde bilimsel ve vicdani kanaatine göre yapmalıdır. Mesleki faaliyetinin icrası sırasında her türlü etki, baskı ve şiddetten uzak bir ortamın sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir.