Sigorta Hukuku

Özellikle mesleki sorumluluk sigortaları kapsamındaki uyuşmazlıkların analizi ve çözümü konusunda yetkin kadro ve  geniş deneyime sahibiz.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri sebebiyle hekim ve sağlık kuruluşlarına yöneltilen tazminat taleplerinde  risk analizi ve  medikolegal raporlama hizmeti vermekteyiz.  Hekim mesleki sorumluluk davalarında, sigorta şirketlerine avukatlık hizmeti ve sulh süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklı aleyhe-rücu davaları ile tahkim prosedürünün takibi hizmetlerimiz arasındadır.

Şirketlerin faaliyet alanı ve ihtiyaçları doğrultusunda Sigorta Hukuku Danışmanlığı hizmeti veriyoruz.