Sağlık Hukuku

Doktor ve sağlık kuruluşu aleyhine açılan maddi, manevi tazminat ve rücu davalarında, avukatlık hizmetinin yanında, sulh ve arabuluculuk çözümlerinin oluşturulması konusunda  danışmanlık  hizmeti vermekteyiz.

Hekimlerin, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası konusunda bilgilendirilmesi, poliçelerinin savunmaya dahil edilmesi, tazminat taleplerinde poliçeden kaynaklanan haklarının etkinleştirilmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. 

Sağlık kuruluşlarında malpraktisin önlenmesi ve bu konuda hizmet politikalarına yön verilmesi çalışma alanlarımız içindedir. Malpraktis iddiasına dayanan tazminat taleplerinin yönetimi sürecinde, sağlık kuruluşlarına  aktif olarak hizmet sunmaktayız. Sağlık Hukuku mevzuatı ve işleyişine yönelik  koruyucu  hukuk önlemlerinin oluşturulması hizmetlerimiz arasındadır.

Hukuk Büromuz, Sağlık kuruluşları ve çalışanlarının malpraktis konusunda bilgilendirilmelerine yönelik eğitim seminerleri vermektedir.