İş Hukuku

Gerçek veya tüzel kişilere, İş Hukukundan kaynaklanan davaların takibi ile danışmanlık hizmeti yanında arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.