İdare Hukuku

İdareye karşı açılan tazminat davalarının, Kamu ve Üniversite Hastanelerinde çalışan hekimlere ihbarında, avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İdarenin, hekimlere karşı rücu işlemlerinde, hekim vekilliği ve danışmanlık  hizmeti vermekteyiz. 

Soruşturma izni kararının irdelenmesi ve itirazları sunulan hizmetler arasındadır.