Kişisel Veriler

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirleri şirketlerin var olan kişisel veri envanter analizini yaparak süratle uygulamaya almaktadır. Şirketinizin KVKK uyarınca alması gerekli önlemleri süratle değerlendirmemiz için lütfen kvk@hanyaloglu-acar.av.tr bağlantı kurunuz.

Sağlık hukuku alanındaki deneyimlerimiz ile özel nitelikli hassas kişisel verilerin toplanması saklanması işlenmesi ve yönetimi alanında optimum çözümleri hastane, sigorta ve benzeri işletmelerin hizmetine sunmaktayız.

Çekirdek kaynak yönetim sistemi(ÇKYS), Veri sorumlusu sicil kayıtlarının VERBİS sistemine uyumu, Saglik.net, e-nabız, paylaşılan kişisel sağlık verilerinin yasal müfredata uyumu ve mahremiyetinin sağlanması hukuk büromuzun destek verdiği temel alanlardır.

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu, kişisel verilerin korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreçlerinin baştan sona yürütülmesi amacıyla;

• Veri sorumlusunun belirlenmesi ve Veri Sorumlusu Siciline Kayıt işlemlerinin yapılması,

• Kişisel verilerin şirket bazında belirlenmesi ile detaylı kişisel veri envanterlerinin çıkarılması,

• KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti,

• İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında şirketin ilgili departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin güncel yükümlülüklere uygun hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

• Veri toplama ve işleme prosedürünün belirlenmesi ile veri aktarımı ve paylaşımı prosedürünün hazırlanması,

• Çekincelerin, geçmiş rızaların ve sözleşmelerin KVKK’na uygun hale getirilerek revize edilmesi,

• KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından tüm çalışanlara şirket içi eğitimlerin verilmesi hizmetlerini sunmaktadır.