Ceza Hukuku

Malpraktis iddiasıyla, doktorlar aleyhine başlatılan savcılık soruşturması ve ceza davalarında vekillik görevi üstlenmekteyiz. 

Tabip Odası şikayeti, ön inceleme, idari ve disiplin soruşturmaları SABİM ve BİMER  süreçlerinde hekimlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  

Hekimlerin cezai sorumluluğu ve hekim hakları konusunda seminer çalışmaları ve eğitimler sunmaktayız.