Ankara Koru Hastanesi / 09.06.2017

Ankara Koru Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz “Tıbbi Malpraktis’te Hukuksal Yaklaşım ve Mesleki Sorumluluk Poliçeleri” konulu panele katılımları ile katkıda bulunan tüm hekim dostlarımıza ve hastane yönetiminin konuya gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz.