Sağlık Hukukunda Asistan ve Uzman Hekimler Arasındaki Sorumluluk Paylaşımı

-Asistan hekimler ile uzman hekimlerin görev ve sorumlulukları, aralarındaki hiyerarşik ilişkinin boyutu nedir?

-Detaylı hasta öyküsü alınması ve kaydedilmesi neden önemlidir?

-Eksik tıbbi değerlendirme sonucu hastanın zarar görmesi durumunda; hastayı aynı şikayetle farklı günlerde muayene eden hekimlerin kusur oranları mahkemece nasıl değerlendirilir?

-İdari incelemeciye verilen ifadelerin önemi ve yargılama aşamasında ifade değiştirmenin davaya etkileri nelerdir?

-Hekimin hastadan istediği tetkiklerin sonucunu mutlaka değerlendirmesi ve ilgili branşlardan konsültasyon istemesi neden önemlidir?

 13.07.2018 saat 14:00, 14.07.2018 saat 11:30, 15.07.2018 saat 12:55 tarihlerinde “Doktor Savunma” programında http://www.turkiyeklinikleri.tv/ yayın akışında ileride de program arşivinde izleyebilirsiniz.