Ambulansla Hasta Naklinde Hata İddiasında Malpraktis Davası

Sevk sırasında zarar gören hastaya ödenen tazminatın, sevki gerçekleştiren hekime rücu edilmesi yerinde mi?

Ambulansta hekim bulunması zorunlu mudur?

Sevk işlemini gerçekleştiren hekimin sorumluluğu nedir?

Manevi Tazminatın zenginleşmeye yol açması haline Danıştay ne diyor?

Maddi tazminatın irat olarak ödenmesinin taraflara faydası nedir?

3 Temmuz 13:40, 4 Temmuz 17:20, 5 Temmuz 11:30, 6 Temmuz 17:00, 7 Temmuz 17:00, 8 Temmuz 12.00 tarihlerinde “Doktor Savunma” programında http://www.turkiyeklinikleri.tv/ yayın akışında ileride de program arşivinde izleyebilirsiniz.