Sağlık Hukukunda Tıbbi Kayıtların Arşivlenmesi Sorunu ve Hastanelerin Yükümlülüğü

Bu haftaki programımızda hastane yöneticisi Op. Dr. Tonguç Sugüneş’i konuk olarak davet ettik. Konuğumuz ile hasta kayıtlarının saklanmasında yaşanan sıkıntıları ve konunun hukuki yönünü konuştuk. Çözüm önerilerini tartıştık. Programda ayrıca, tıbbi kayıtların saklanması ve arşivlenmesinde hastanelerin rolünden, aydınlatılmış onamın alınması ve hazırlanmasında hastanelerin sorumluluğundan, arşivleme ve saklama sisteminin yetersiz olması halinde malpraktis davalarına olumsuz etkisinden bahsettik. 11 – 17 Haziran tarihlerinde yayınlanan “Doktor Savunma” programının bu bölümünü http://www.turkiyeklinikleri.tv/ yayın arşivinde izleyebilirsiniz.