Tedavide Hastanın Yükümlüklerini İhlali ve Malpraktis Davasında Hekim Savunmasına Etkisi

“Kırık” tedavisinde malpraktis iddiasıyla ortopedi uzmanına açılan davanın karar incelemesi yapıldı. Tüm uzmanlık alanlarını ilgilendiren bir yargı kararı incelendi.

Tedavinin başarılı olması sadece hekim uygulamasına mı bağlıdır?

Tedavi sürecinde Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre hastanın yükümlülükleri nelerdir?

Hastanın tedavisini aksatması, kontrol muayenelerini atlaması yargıda nasıl yorumlanmaktadır?

Hasta yükümlülüğünü yerine getirmediğinde doktor davasını nasıl savunur?

Yayın tekrarını Salı 17:30, Perşembe 16:30, Cumartesi 21:30’da http://www.turkiyeklinikleri.tv/ izleyebilirsiniz.