Serabral Palsi Vakaları ve Hipoksik Doğum Sebebiyle Açılan Malpraktis Davaları

Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kaldığını gösteren veriler nelerdir?

Doğum esnasında ülkemizde tıp pratiğinde uygulanan asgari yöntemler nelerdir?

İcapçı hekimler hangi hallerde çağrıldıklarında hastaneye intikal etmek zorundadır?

İcapçı hekimin hastaneye intikal etmek yerine telefonla talimat vermesi tıbi standartlara uygun mudur?

Tüm bu soruların yanıtlarını öğrenmek için http://www.turkiyeklinikleri.tv‘nin arşiv bölümüne göz atabilirsiniz.