Gebelik Takibinde Hata İddiası İle Kadın Doğum Uzmanlarına Açılan Malpraktis Davaları

Kadın doğum uzmanlarının en çok karşılaştığı hukuksal sorunlar Av. Ayşe Gül HANYALOĞLU ve Kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Aydan BİRİ tarafından tartışıldı.

-Gebelik takibinde hata iddiaları,

-Ultrasonografide anomalinin atlanması,

-Antenatal bakım protokolü ve standartları uygulama koşulları,

Hasta kayıtları ve ispat sorunu tartışıldı.

-Detaylı ultrason tüm gebelere önerilmeli mi?

-Detaylı ultrasonu kim yapmalı?

-Kadın doğum uzmanı ile radyoloji uzmanı arasındaki sorumluluk paylaşımı nedir?

Tüm bu soru ve konular Av. Ayşe Gül HANYALOĞLU ve Kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Aydan BİRİ tarafından Türkiye Klinikleri TV’de konuşuldu. “Jinekologların Hukuksal Sorunları” adlı programı http://www.turkiyeklinikleri.tv/arsiv/dogasinda-dogum/64 izleyebilirsiniz.